سیناوب
ترویجی
1. مقاله آزمایشی برای تست همیاب

سینا وب

دوره 9، شماره 1 ، 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2020.50249

چکیده
  از زمان تشکیل دولت وهابی عربستان سعودی از سال 1932 تاکنون، این کشور همواره خود را در برابر سیاست‌های منطقه ای ایران هماوردی می‌بیند که به هر نحوی از انحاء در پی موازنه سازی در برابر ایران است. ترس از قدرت‌یابی ایران در منطقه و جذب دیگر کشورهای عربی خصوصا پس از انقلاب باعث گردید که عربستان دست به کنشگری‌هایی بزند که روایتگری خصمانه ...  بیشتر