سیناوب
پژوهشی
1. تپه قبرستان دره شهر :گورستانی از دوره ی مفرغ قدیم در پیش کوه Tappeh Ghabrestan-e Darrehshahr: A Graveyard from the Early Bronze Age Period in Pish-Kuh

خداکرم مظاهری

دوره 5، 9-1 ، پاییز 1394، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2015.50265

چکیده
  در این مقاله سفال‌های گردآوری شده در بررسی‌های باستان‌شناسی‌ تپه قبرستان دره‌شهر مطالعه و تحلیل شده است. این محل، یک گورستان مرتبط با استقرارهای کوچ‌نشینی است که در شمال‌غرب شهر دره‌شهر و در جنوب‌شرق استان ایلام واقع است. تپه قبرستان دره‌شهر نخستین‌بار در جریان بررسی‌های باستان‌شناسی منطقه در سال 1384 شناسایی گردید و در سال ...  بیشتر