سیناوب
رساله دکتری علوم کامپیوتر
1. بببفل

حدیثه مخبری؛ دکتر سید مرتضی شمشیرگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2020.25882.1012

چکیده
  زززز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز  بیشتر

پژوهشی
2. لا حرج

نشریه fa دمو؛ علی دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2021.25874.1011

چکیده
  در وقت خطبههای نماز جمعه، چهار دیدگاه در بین علما مطرح است. برخی زوال را آغاز زمان خطبهها دانسته و عده‌ای ایراد خطبهها قبل از زوال را جایز می‌دانند. گروه سوم و چهارم فراتر رفته و استحباب یا وجوب ایراد خطبهها قبل از زوال را برگزیده‌اند. اجماع و صحیحه‌های عبداللهبن‌سنان و محمدبن‌علی حلبی ادله جواز تقدیم خطبه‌ها هستند؛ اما اجماعی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی راه و جاده
3. تست تست تست تست تست 1

سینا وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2021.25906.1013

چکیده
  چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS ...  بیشتر